Image

POW-er steunt initiatief AED in de wijk

POW-er steunt een initiatief in de wijk Westeinde om meer mensen bekend te maken met de werking van een AED. Meer dan een derde (34%) van de Nederlanders weet niet waar de dichtstbijzijnde AED in hun directe omgeving hangt. De kennis en de beschikbaarheid van AED’s is nog steeds onvoldoende, zo blijkt uit een peiling van de Hartstichting. Als je binnen 6 minuten start met reanimeren en een AED inzet, is de overlevingskans het grootst. Elke minuut later dat de AED wordt ingezet, daalt de overlevingskans. Vooral in woonwijken zijn onvoldoende AED’s en dit zijn juist de plekken waar de meeste hartstilstanden voorkomen. Op de Ype Poortingawei komt binnenkort een AED beschikbaar.  Daarmee kan een gedeelte van Westeinde, te weten de Paulus Akkerkmanwei, Ypk fan der Fearwei, Ype Poortingawei, Jelle Brouwerwei en een deel van de Jan Jelles Hofleane  binnen het bereik om tijdig en adequaat te kunnen helpen. Om de AED te kunnen bedienen is instructie nodig. De heer Feenema verzorgd daarvoor binnenkort trainingen. POW-er steunt dit initiatief door mee te betalen aan de aanschaf van 2 oefenpoppen en een oefen AED inclusief reinigingsmiddelen.