Image

Wat is Pow-er?

Ons doel
Het doel van Power is gericht op het versterken van de positie van ondernemers in Westeinde. De wijk moet de ondernemers (leren) kennen, weten wat er in de wijk ‘te koop’ is met als primaire doel meer lokale omzet te genereren voor de POW-er ondernemers.

Visie
De visie van POW-er is om elkaar te versterken. We geloven in een platform wat gebouwd is op onderling vertrouwen en respect. Samen hebben we een enorm netwerk wat we kunnen inzetten om elkaar te helpen.

Missie
Gezamenlijk korte en lange termijnplannen maken om de ondernemers binnen het Westeinde een daadwerkelijk platform te bieden waarin de visie van POW-er aan de wijk (en uiteindelijke breder) bekend wordt gemaakt.